Ki-Shiatsu, la santé par le shiatsu
Logo Ki-Shiatsu, la santé par le shiatsu, Natalie Bourlard
EN FR
home
Shiatsu
Natalie Bourlard
therapeutic Shiatsu
relaxing Shiatsu
Shiatsu on Chair
Reflexology
shiatsu on chair training
Meditation Training
price list
golden book
Ki-Shiatsu Blog
Links
Contact
 
Shiatsu on chair training
A training for Shiatsu on Chair in English is not foreseen so long.  If you want to practice your French, you can find the details here.
Technique de massage Shiatsu sur chaise